PARTNERS

Gemeente Veenendaal
Veenendaal is de plaats voor duurzaam denken en doen. We kiezen bewust voor duurzaam zoals vaker de fiets te pakken, zuiniger omgaan met energie, overgaan op duurzame energiebronnen en meer rekening houden met de natuur. Zo blijft Veenendaal een prachtige plaats om te wonen en te werken. En jouw inbreng is daarbij zeer belangrijk!  Daarom dit platform om kennis over duurzaamheid en de energiebesparing te delen en ervaringen uit te wisselen.

Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal.
De Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal komt actief op voor de belangen van ondernemers in de handel, industrie en zakelijke dienstverlening in Veenendaal. We zijn een verbindend collectief met focus op sociaal en circulair ondernemen. Via de commissie Duurzaam Ondernemen is subsidie verkregen voor het plaatsen van 70.000 zonnepanelen op bedrijfsdaken. Om het bewustzijn bij ondernemers verder te vergroten, hebben we inmiddels vier keer het Duurzaam Ondernemen Event georganiseerd: een succesvolle combinatie van inspirerende sprekers en een beursvloer vol praktische diensten en producten, om direct mee aan de slag te gaan.

Winkelstad Veenendaal
De organisatie Winkelstad Veenendaal is een stichting die de belangen van het winkelend publiek en van de winkeliers en andere ondernemers in de binnenstad behartigt.

  • Winkelstad Veenendaal denkt energiek met de gemeente Veenendaal mee over alle relevante zaken die het centrum betreffen, inclusief de onderwerpen promotieactiviteiten en evenementen.
  • Goed overleg met onder meer pandeigenaren, overdekte winkelcentra Passage Corridor en Scheepjeshof, de culturele sector, horeca en VVV is daarvoor een eerste vereiste.
  • Onder de paraplu van stichting Winkelstad Veenendaal werken de partijen concreet samen aan belangrijke onderwerpen. Het gaat dan niet alleen om marketing en promotie, maar ook over veilig ondernemen en innovatief ondernemen.

We informeren en stimuleren winkeliers en horeca in Veenendaal om meer en meer eerlijke en duurzame producten aan te bieden.

Veens Welzijn
Veens richt zich op het bevorderen van de sociale samenhang en het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners van Veenendaal. We motiveren mensen om te participeren, bieden ontwikkelingskansen, informeren en begeleiden, ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers en maken ontmoetingen tussen mensen en organisaties mogelijk. Iedereen kan bij Veens terecht met vragen, zorgen of ideeën. Veens heeft als motto ‘Vinden, verbinden, versterken’ en gaat ervan uit dat elke inwoner hulp kan vragen en hulp kan bieden.

Veens bestaat uit de partners Vitras, Abrona, Kwintes en Participe


Zorgorganisatie Reinaerde – regio Veenendaal
Podium geven aan samenspel is de nieuwe strategie van Reinaerde voor 2019 – 2021. Met elkaar bouwen we aan een betere wereld om ons heen waarin ieder een rol van betekenis heeft. De vier thema’s die hierbij horen zijn: gezien en gehoord worden, de kracht van samen, werkplezier en waardering en innovatie als motor.

De Bombardon
Midden in het centrum van Veenendaal vindt u De Bombardon: een kleurrijk verzamelgebouw waar u cliënten van Reinaerde aan het werk kunt zien in de winkel, koffiecorner, textiel atelier, kunstatelier en bakkerij. Wij bieden een werkplek aan mensen met een beperking en psychische kwetsbaarheid. Daarnaast staan wij voor grote service en gastvrijheid!

Binnen de Bombardon zijn ‘De Wereldwinkel’ en ‘Eerlijk Waar’ van Stichting Veenendaal4Fair gevestigd. Reinaerde regio Veenendaal is een Fairtrade organisatie. De Bombardon staat voor eerlijke, duurzame en verantwoorde producten. Een bezoek aan De Bombardon is een belevenis: U komt ogen en oren te kort!