FAIRTRADE GEMEENTE

Op 2 december 2014 heeft de gemeente Veenendaal aan de vrijwilligersorganisatie Wereldwinkel Veenendaal opdracht gegeven om een campagne te starten om titel ‘Fairtrade gemeente’ binnen te halen.

In de Handleiding Algemeen (uitgave juni 2013) is aangegeven aan welke criteria de landelijke jury toetst of de titel van Fairtrade aan de gemeente Veenendaal kan worden uitgereikt. Dit zijn de zes campagnecriteria, waarbij tevens prestatie indicatoren per criterium zijn benoemd:

1. Er is een lokaal kernteam actief;
2. De Gemeente Veenendaal spreek zich uit voor Fairtrade;
3. In de plaatselijke winkels worden eerlijke producten verkocht;
4. Maatschappelijke organisaties gebruiken fairtrade producten;
5. Media-aandacht;
6. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Sociaal Ondernemen).

Bij de start van de campagne in 2015 zijn als belangrijke neven-doelstellingen genoemd:

  • een geheel afwijkende, (eigen) wijze van de aanpak van de campagne met een hoog ambitieniveau;
  • het leggen van een fundament om de aandacht voor fairtrade, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) en ontwikkelingssamenwerking voor de komende jaren vast te houden (participatie & partnership);
  • informatievoorziening zo dicht mogelijk bij de Veenendaalse burgers zodat zij maximaal geïnformeerd worden over de verschillende aspecten van fairtrade.
  • werkzaamheden binnen de campagne optimaliseren tot functies die aantrekkelijk zijn om te worden uitgevoerd door stagiaires, vrijwilligers of werkzoekenden, die daarmede hun werkervaringen kunnen toevoegen aan hun cv om beter in staat te zijn een baan te krijgen.

In april 2016 is aan de gemeente Veenendaal voor de eerste keer de titel FAIRTRADE GEMEENTE uitgereikt. In februari 2018 heeft de landelijke jury van de Fairtrade gemeenten besloten om de titel voor de gemeente Veenendaal te herbevestigen. Op basis van een in juni 2018 ingediend Verdiepingsplan Fairtrade gemeente Veenendaal moet in december 2019 opnieuw een aanvraag worden ingediend voor herbevestiging van de titel.
In september 2020 is de titel herbevestigd en is Veenendaal wederom Fairtrade gemeente.