Informatiecentrum Lokale Duurzame Doelen

Het informatiecentrum is onderdeel van het Trefpunt#duurzaam in de Passage 24/ hoek Tuinstraat in Veenendaal. Wil je je woning verduurzamen dan zitten Energieambassadeurs -vrijwilligers- in het Trefpunt#duurzaam voor je klaar om je op weg te helpen. Er zijn voorbeelden te zien van verschillende isolatiematerialen, energiezuinige ventilatiesystemen, warmtepompen, energiezuinige verlichting en zonnepanelen.

Maak een afspraak via trefpunt@veenendaal.nl als je zeker wil zijn dat er tijd is voor al je vragen. Je kan ook gewoon langskomen voor een goed gesprek over energie besparen. Van donderdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

De stichting Veenendaal4Fair is een vrijwilligersorganisatie. Is beheerder en gebruiker van het Trefpunt#duurzaam. De intenties van Veenendaal4Fair zijn om een breder publiek, die belangstelling heeft voor alles wat te maken heeft met het onderwerp duurzaamheid en circulariteit, te informeren en voor te lichten te over dit onderwerp. Met als vertrekpunt de duurzame ontwikkelingsdoelen; de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s)

De 17 doelen voor een betere wereld zijn in 2015 binnen de VN afgesproken en moeten er in 2030 toe leiden dat een einde komt aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Een totaalpakket: zonder een gezonde planeet geen gezonde mensen. Concreet, meetbaar en urgent

Veenendaal4Fair wil de komende jaren overheid, ondernemers, onderwijs en organisaties (4 O’s) uitdagen om een keuze te maken uit één of meerdere beschreven doelen. Voor de betreffende organisatie of onderneming moet het passend en ook haalbaar zijn om dit de komende jaren mee te nemen in de normale bedrijfsvoering.

Maar anderzijds is het publiek belangrijk om veranderingen op lokaal niveau tot 2030 in gang te zetten, die tot een betere wereld moeten leiden. Want dat publiek, zijn niet alleen de consumenten die het verschil kunnen maken in hun aankoopgedrag maar ook door hun werk of vrijetijdsbesteding deel uitmaken van één van de 4 O’s.

In het Informatiecentrum Lokale Duurzame Doelen wordt de vertaalslag gemaakt van de -redelijk- abstracte doelen op wereldniveau naar praktische voorbeelden op lokaal niveau. Daarmede wordt voor Veenendaal een unieke situatie gecreëerd om op één centrale plek informatie te krijgen over duurzaamheid en circulariteit, meer kennis op te doen over de 17 duurzaamheidsdoelen (SDG’s) en thema’s in het Informatiecentrum te bezoeken kan worden opgedaan. Informatief en leerzaam.