Keurmerken

De Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal geeft informatie over zo’n 250 keurmerken en logo’s die iets zeggen over milieu, dierenwelzijn en/of mens & werk. Milieu Centraal beoordeelt op basis van de informatie die beeldmerken op hun website publiceren hoe streng de eisen van de keurmerken en logo’s zijn en of de controle goed is. Bij beeldmerken op voeding brengt Milieu Centraal ook in kaart of ze transparant zijn in hun informatie en verslaglegging, of er garanties zijn in de hele toeleveringsketen, of ze hun stakeholders betrekken en of ze een proces van continue verbetering van hun standaard hebben.

Topkeurmerken zijn koplopers onder de keurmerken op voeding. Zij stellen de hoogste eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en mens&werk. Dit betekent niet dat alle producten met één of meer topkeurmerken 100% duurzaam zijn. Door deze producten te kopen, draag je bij aan het proces naar een duurzamere voedselketen.

Een topkeurmerk voldoet aan 3 eisen:

  • Het is ambitieus (streng): de eisen voor milieu, dierenwelzijn en/of mens & werk gaan veel verder dan gemiddeld (wat ‘normaal’ is in de branche).
  •  Het is transparant: de eisen zijn makkelijk te vinden op de website en concreet. De informatie over het keurmerk is bovendien makkelijk te begrijpen en dekt de lading. Kortom: je weet waar het keurmerk voor staat.
  • Het is betrouwbaar en betrokken: er is onafhankelijke controle, liefst door een organisatie die is goedgekeurd door de Raad voor Accreditatie (of een vergelijkbare buitenlandse instelling). Of het keurmerk is lid van ISEAL. Er zijn sancties als de gebruiker van het keurmerk niet aan de eisen voldoet en er wordt jaarlijks verslag gedaan van de duurzaamheidsprestaties.

 De 10 topkeurmerken op het gebied van voeding: