17 Werelddoelen duurzaamheid

opsomming van de 17 sustainable development goals 1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
3. Gezondheidszorg voor iedereen
4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes
6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
12. Duurzame consumptie en productie
13. Aanpak klimaatverandering
14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).
Omdat de Werelddoelen ons allemaal aangaan, mocht iedereen erover meedenken. Daarom reisden VN-medewerkers de hele wereld over om naar de mening van allerlei mensen te vragen. Uiteindelijk hebben bijna 7,8 miljoen mensen gestemd op de voor hen belangrijkste thema’s.
Met de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen ofwel Sustainable Development Goals (SDG’s) hebben een kant-en-klare agenda voor de dingen die er echt toe doen. De doelen zijn internationaal erkend door 193 landen en maken duurzaamheid concreet, meetbaat en urgent. Ze bieden een totaalpakket: zonder een gezonde planeet, geen gezonde mensen.

Waar gaan de doelen over?

Een van de belangrijkste problemen die we moeten aanpakken, is klimaatverandering. Alle landen hebben daarmee te maken: droogtes, extreme stormen en overstromingen. Als we de Werelddoelen halen, kunnen we de gevolgen van klimaatverandering tegengaan.
Ook inkomensverschillen spelen een grote rol. Hoe kleiner de verschillen, hoe stabieler een samenleving. De inkomensverschillen tussen rijke en arme landen nemen op dit moment wereldwijd af. Dat is goed nieuws. Maar de inkomensverschillen binnen landen nemen wel toe. En dat zorgt voor onrust. Alleen een economische groei waar iedereen van meeprofiteert, kan de kloof tussen arm en rijk verkleinen en zo vreedzame en eerlijke samenlevingen stimuleren.

Wat kan ik zelf doen?

Klimaatverandering en inkomensverschillen zijn grote thema’s. Ongrijpbaar groot bijna. Maar er zijn ook zaken waar je eenvoudig en direct zelf invloed op kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld met de keuzes die je maakt als consument. Zo kun je kiezen voor producten die gemaakt zijn onder eerlijke werkomstandigheden. Wat jij kiest heeft groot effect. In je eigen omgeving en in de rest van de wereld.