ANBI STATUS

De Stichting Veenendaal4Fair heeft de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en Veenendaal4Fair draagt bij aan het algemene nut. We voldoen aan alle voorwaarden die de Belastingdienst hieraan stelt. Het grote voordeel voor donateurs is, dat zowel eenmalige als periodieke giften aftrekbaar zijn van de belasting.

De Belastingdienst controleert regelmatig of een organisatie nog voldoet aan de eisen. U kunt altijd hier checken welke instellingen de ANBI status hebben.

De stichting Veenendaal4Fair is opgericht op 17 juni 2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 63539462. RSIN 855281352. Inschrijvingsdatum voor de ANBI-status: 17 juni 2015.

De stichting Veenendaal4Fair is een vrijwilligersorganisatie met gemiddeld 10 vrijwilligers.