Tijdens de Duurzaamheidsweken Veenendaal bestaat veel aandacht voor de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan. Maandag 3 oktober vormt dit één van de hoofdthema’s bij de inspiratiesessie klimaatgesprekken die Veenendaal4Fair organiseert. Voor geïnteresseerden is er later de mogelijkheid om een workshop of zelfs een training tot KlimaatCoach te volgen.

Waarom klimaatgesprekken?

De klimaatverandering zet onmiskenbaar door en de cijfers bewijzen het. Zo vonden sinds 2000 negentien van de twintig warmste jaren uit de geschiedenis plaats. De maatschappij raakt er steeds meer van doordrongen dat actie vereist is om deze ontwikkeling een halt toe te roepen en de temperatuurstijging (ver) onder de twee graden Celsius te houden, willen we de aarde behoeden voor risico’s die het voortbestaan van mensen, dieren en planten bedreigen. Reden voor Veenendaal4Fair om maandag 3 oktober van 20.00 tot 21.30 uur een inspiratiesessie klimaatgesprekken te houden, die plaatsvindt in het Trefpunt#duurzaam aan de Passage 24 in Veenendaal, op de hoek van de Tuinstraat.
Kosteloos deelnemen en waardevolle informatie krijgen
Deelnemers aan de sessie krijgen nuttige tips en waardevolle informatie die hen helpen hun eigen CO2-voetafdruk te verminderen, maar ook handvatten geven om op een effectieve en verbindende manier klimaatgesprekken met anderen te voeren. De bijeenkomst heeft een interactief karakter en biedt veel ruimte om te delen en te oefenen, onder andere door het klimaatspel onder de aandacht te brengen. Wie zich meer in de materie wil verdiepen kan later een zesdelige workshop volgen, eventueel zelfs als opmaat naar een driedaagse training om op vrijwillige basis KlimaatCoach in Veenendaal te worden. Deelname aan de inspiratiesessie klimaatgesprekken is kosteloos. Ten behoeve van een goede voorbereiding stelt de organisatie het op prijs als geïnteresseerden zich van tevoren aanmelden via info@veenendaal4fair.nl.

Over Veenendaal4Fair


Consumenten en ondernemers bewust van de mogelijkheden om eerlijk, duurzaam en verantwoord bezig te zijn, daar ligt het speerpunt van Veenendaal4Fair. Deze vrijwilligersorganisatie grijpt daarom de Duurzaamheidsweken Veenendaal met beide handen aan om een groot aantal leuke activiteiten op touw te zetten, waar de deelnemers kennismaken met verrassende alternatieven die uitstekend in het dagelijks leven passen. Dat varieert van zelf producten maken en circulariteit in gebruik tot ‘omdenken’ over thema’s als klimaat en ecologische voetafdruk. Nuttig, inspirerend en goed voor zowel de samenleving als de planeet. Veenendaal4Fair verlaagt de drempel voor iedereen die daaraan zijn steentje wil bijdragen.

Artikel delen