Zaterdagmiddag, 9 oktober, was het eindelijk zo ver, het programma van Veenendaal4fair in de Duurzaamheidsweken 2021 is van start gegaan. In de week voorafgaand waren er al verschillende activiteiten vanuit de Gemeente georganiseerd. Carla Dik-Faber, oud-Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie, gaf een presentatie over de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze zijn in het leven geroepen door de Verenigde Naties en de kern is om een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

   Nel van Vessem

Ingrid Niemans

 

 

 

 

 

 

Aansluitend werd het haalbaarheidsonderzoek ‘Lokaal Netwerk Duurzaamheid Veenendaal’ ondertekend door verschillende partijen. Met hun handtekening beloven ze zich in te zetten om het komende halfjaar te onderzoeken of er draagvlak is voor een lokaal netwerk op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Als eerste tekende Nel van Vessem, verbonden aan de Huurdersvereniging Patrimonium. Daarna volgde Ingrid Niemans van het Platform Samen Duurzaam Veenendaal. Vervolgens was Brenda van de Vendel aan de beurt, directeur van school JUUL. Tot slot zette Ida Marsman haar handtekening, zij is al heel lang verbonden aan het IVN Veenendaal-Rhenen. Er zullen nog meer partijen volgen, zo heeft Henny Jansen, de manager van winkelstad Veenendaal, toegezegd hieraan mee te willen werken en ook Dick van der Maas en Nadia Alyat gaan hun handtekening zetten. Iedereen die zijn of haar handtekening onder de verklaring zet, staat voor één van de SGD-doelen en vertegenwoordigd een grotere groep.

Ida Marsman

Brenda van de Vendel

Artikel delen