Een interview met René van Holsteijn, tot anderhalf jaar geleden algemeen directeur van IW4 en nu met pensioen. Maar dat betekent niet dat hij niet meer actief is in de bedrijvenkring, integendeel, Van Holsteijn zet zich nog volop in. Onder andere als bestuurslid van de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV). Daaronder zit nog een heel netwerk en verschillende commissies, van één van deze is Van Holsteijn ook voorzitter, die op het gebied van duurzaam ondernemen. Aanmelden voor het event doet u hier.

Wat gaat er precies gebeuren in de week van de duurzaamheid?

”We organiseren als bedrijvenkring een evenement specifiek voor ondernemers. Dat doen we op 12 oktober bij Het Perron. Wij willen daar datgene centraal stellen wat nu voor de ondernemers belangrijk is. Van ondernemers wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de verduurzaming en dan in het bijzonder de energie. Op het duurzame event willen we vooral de nadruk leggen op energiebesparing en de overgang naar groene energie. We zijn daar al een aantal jaar actief mee bezig maar zien dat veel ondernemers een beetje afwachtend zijn, om allerlei redenen. Als we bijvoorbeeld kijken naar zonnepanelen, wat het meest voor de hand ligt, dan zie je dat ze er geen tijd voor hebben, denken dat het te veel risico’s met zich meebrengt, het te veel geld kost of niet genoeg opbrengt. Allemaal argumenten om het niet te doen. Terwijl wij weten, uit ervaring van bedrijven die al zonnepanelen hebben, dat het een goede investering is die zich prima op tijd terugverdient. En daarnaast bijdraagt aan een groene en duurzame uitstraling van het bedrijf. Laat je niet leiden van waarom het allemaal niet zou kunnen, maar kijk vooral naar waarom je het wel zou doen, dat willen we tijdens het event overbrengen. Op 12 oktober zullen er sprekers komen met voorbeelden van bedrijven die de stap hebben gezet met zonnepanelen of andere maatregelen. Om zo andere ondernemers te prikkelen om er serieus over na te denken en aan de slag te gaan. Op die manier hopen wij vanuit de bedrijvenkring een bijdragen te leveren aan de Duurzaamheidsweken 2021.”

Het event richt zich dus echt op hoe het groener en beter kan?

”Iedere ondernemer weet eigenlijk wel dat er iets moet gebeuren maar heeft het gevoel dat er allemaal belemmeringen zijn. En wij proberen die weerstand weg te nemen. Als het bijvoorbeeld te ingewikkeld is, dan zorgen wij ervoor dat iemand het uit handen neemt. Of als er gedacht wordt dat het te veel geld kost en geen goede investering is, dan maken we een businesscase waarin we laten zien in hoeveel jaar je de zonnepanelen terugverdient of waar je subsidies kunt halen. Want nogmaals, het verhaal van dat het nodig is, is toch al genoeg verteld. Die boodschap moet je blijven herhalen maar dat is niet het punt, het punt is vooral waarom doe je het niet als je weet dat je een bijdrage zou moeten leveren. Wat weerhoudt je ervan om aan de slag te gaan?”

Wat is uw persoonlijke link met duurzaamheid? Waarom zet u zich daarvoor in?

”Dat is toch in de eerste plaats de enorme zorg over de klimaatveranderingen. Want laten we eerlijk zijn, het is niet van vandaag of gisteren. We zijn al heel lang bezig met het creëren van een ramp. En mijn leeftijdsgenoten zullen daar niet veel meer van mee krijgen maar de volgende generaties wel. Als je doorgaat zoals je nu bezig bent en je kijkt bijvoorbeeld eens naar het jaar 2100 dan kun je je bijna niet voorstellen wat voor gigantische ellende we nu aan het veroorzaken zijn. De kinderen die dan rondlopen kunnen geen normaal leven meer leiden. Dus we moeten echt iets aan het klimaat doen. En dat kan door persoonlijk dingen te doen maar ook het bedrijfsleven moet een steentje bijdragen. Je hebt daar als bedrijfsleven net zo een grote verantwoordelijkheid in als ieder ander. En dat motiveert mij om hiermee bezig te zijn. Om te kijken wat ik kan bijdragen om de ondernemers een stapje verder te helpen om die stappen te zetten.”

U noemde net al zonnepanelen en dat jullie gaan inzetten op energie, zijn dat de grote onderwerpen die aan bod gaan komen bij het evenement?

”We willen wel iets breder kijken, dus naast zonne-energie en energiebesparing willen we ook kijken naar dingen die daar aan verwant zijn. Het is een integraal probleem, ook op de bedrijventerreinen. Als je toch aan de slag gaat met je bedrijfspand, kijk dan eens naar de omgeving, maak die wat groener. Waardoor je gewoon in je directe omgeving, als onderdeel van het bedrijventerrein, een bijdrage kunt leveren aan de verduurzaming van het totaal en daarmee aan de biodiversiteit. Maar groene energie is wel iets dat het meest concreet is en wat vaak een opstap is naar meer. Als een ondernemer aan de slag gaat met zonnepanelen, gaat hij vaak verder denken. Als hij dan toch al investeert in zonnepanelen waarom niet gelijk kijken of de isolatie wat beter kan. Dat is eigenlijk wat we willen, niet alleen met oogkleppen op naar zonne-energie kijken. In veel gevallen is de besparing de aanleiding om aan de slag te gaan. Het is ook in het eigen belang van de ondernemer en het is helemaal niet erg om daarvan uit te beredeneren omdat dat belang samenloopt met het algemeen belang.”

”Een groot knelpunt voor ondernemers is om goede werknemers binnen te halen en vooral vast te houden. Werknemers hebben het voor het uitkiezen dus als het ze niet bevalt, zijn ze weg. Verduurzaming en vergroening kunnen een belangrijk element zijn om medewerkers vast te houden. Wanneer je alles in één keer aanpakt krijg je een upgrading van het hele pand waardoor je een totaal andere uitstraling hebt. Voor werknemers is het aantrekkelijk om in een plezierig en mooi, groen gebouw te werken met een ondernemer die oog heeft voor de omgeving en het klimaat. Dat proberen we ondernemers duidelijk te maken, je kunt wel niets doen maar dan doe je op een gegeven moment niet meer mee. Want uiteindelijk zal duurzame energie toch een bepalende factor zijn, commercieel doe je niet meer mee omdat je niet aantrekkelijk bent qua verduurzaming en qua bedrijfsvoering omdat je geen goede mensen kunt vasthouden en binnenhalen. Dus we proberen op verschillende fronten duidelijk te maken dat we toch een duurzame wereld zullen moeten creëren.”

Wat is uw favoriete duurzame initiatief hier in Veenendaal?

”Het mooiste vind ik dat als mensen, zonder dat het moet van iemand, investeren in panden en al die aspecten in één keer oppakken. En in het bijzonder ondernemers die echt gericht proberen hun bedrijfsomgeving te vergroenen. Eén van die bedrijven is All Care, die hebben verschillende soorten vruchtenbomen met daaronder heel divers beplanten perken. Daarnaast hebben ze de parkeerplaatsen vergroend waardoor de opnamecapaciteit van regenwater veel groter wordt. Dat soort initiatieven in de directe omgeving van ondernemers die zeggen ‘ik vind dit belangrijk ook al doet mijn buurman het misschien nog niet’, dat vind ik belangrijk. Ook omdat het aanstekend werkt naar andere ondernemers toe. Want als jouw buurman een prachtig pand heeft en jij staat daar met een kaal, betonnen pand met asfalt eromheen dan is het geen gezicht en wil je er wat aan doen.”

Is het niet makkelijker gezegd dan gedaan want het kost een ondernemer ook veel geld?

”Het idee is vaak dat het veel kost maar dat valt vaak erg mee, het is heel rendabel te realiseren. Een groene omgeving kost misschien een klein beetje meer in onderhoud maar daar krijg je heel veel voor terug, alleen dat is dan niet altijd helemaal in geld uit te drukken. Door dat kleine beetje extra onderhoud, krijg je een stukje beleving voor de werknemer. En een goede ondernemer, met oog voor zijn werknemers, geniet daar zelf ook van. Steeds meer ondernemers gaan nadenken in die richting, over wat ze kunnen doen en hoe ze het goed kunnen aanpakken. Mijn boodschap is: ga aan de slag, blijf niet nadenken over wat er niet kan. Het is geen kunst om allerlei dingen te bedenken waarom iets niet kan maar zet dat opzij. Begin met de makkelijkste dingen, maak een plan of schakel hulp in van deskundigen. Niet alles hoeft in één keer, dat snappen wij ook, een stappenplan van een aantal jaar is ook prima. Met veel ondernemers gaat het ondanks corona heel erg goed en er zijn veel ondernemers, ook in Veenendaal, die boven verwachting presteren. Benut die kans om nou dit soort stappen te zetten, ga niet alleen op je geld zitten.”

Is het duurzame event een eenmalig ding of komt er nog een vervolg?

”Zeker niet, we houden regelmatig bijeenkomsten. In het verleden hebben we vijf keer een groot duurzaam ondernemen event gehad. En in november hebben we weer een bijeenkomt met ondernemers die het energieconvenant hebben ondertekend. Dus we houden met enige regelmaat allerlei bijeenkomsten. De insteek en doelgroepen verschillen soms. Bij kantooreigenaren heb je net een andere insteek dan bij dak eigenaren. Maar we proberen dit zeker onder de aandacht te brengen.”

”We proberen met de bedrijvenkring te bevorderen dat er in Regio FoodValley een energie expertisecentrum komt. Zodat een ondernemer daar naartoe kan wanneer hij vragen heeft rondom energie zonder gelijk naar de leverancier te moeten. Vragen als ‘hoe kan ik het aanpakken’ of ‘wat zijn alternatieven’. In het expertisecentrum willen we kennis bundelen en als we het daar niet hebben direct kunnen doorschakelen naar experts. We proberen drempels lager te maken, de ondernemer hoeft het allemaal niet zelf uit te zoeken maar hij moet wel de stappen nemen.”

Artikel delen