Klimaatcursus van start in Ede en Veenendaal.

Leer hoe jij het verschil kunt maken voor onze planeet.

De klimaatcrisis vraagt onze aandacht. Wie benieuwd is naar de link tussen mens en klimaat en naar hoe wij zelf een verschil kunnen maken voor onze planeet, is welkom bij de klimaatcursus De Groene Verandering. De cursus die medio januari 2021 start, is een initiatief van IVN, de vereniging voor natuureducatie en wordt gezamenlijk verzorgd door de IVN-afdelingen Ede en Veenendaal-Rhenen.

In de IVN Klimaatcursus wordt klimaatverandering in een breed perspectief geplaatst en verbanden gelegd tussen klimaat, natuur en duurzaamheid. We belichten de huidige stand van zaken rondom klimaatverandering en kijken naar de wisselwerking tussen menselijk handelen en het klimaat. Naast informeren heeft deze cursus het doel om mensen te activeren door ze handvatten te bieden om zelf in actie te komen. Je gaat met kennis over de ecologische voetafdruk, klimaatcommunicatie en klimaatrechtvaardigheid zelf een actieplan opstellen. Aan het eind van de cursus heb je een stevige dosis kennis, inspiratie en vaardigheden om met een positieve, duurzame houding jouw omgeving te beïnvloeden.

De cursus staat open voor iedereen. Maar (enige) kennis over klimaat, ecologie en biodiversiteit is mooi meegenomen. Het enige wat je nodig hebt is de motivatie om samen te leren en een steentje bij te dragen aan het behoud van onze planeet. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in Ede en in Veenendaal. Op de locaties houden we ons aan de coronamaatregelen. De cursus bestaat uit een zevental lesavonden (op donderdagavonden), twee excursies (op zaterdagochtend) en een afsluitende zaterdagochtend. De cursus wordt gegeven op locatie in Ede en Veenendaal in de maanden januari, februari en maart 2021. Deelname kost 60 euro (IVN-leden 50 euro). Mail voor meer informatie en opgave de cursuscoördinatoren: Ida Marsman (imarsman@xs4all.nl) en Lia Hemerik (lia.hemerik@wur.nl).

Artikel delen