Het onderwerp klimaatverandering is hot.
Wie benieuwd is naar de link tussen mens en klimaat en naar hoe wij zelf een verschil kunnen maken voor onze
planeet, is welkom bij de klimaatcursus De Groene Verandering.

De cursus is een initiatief van IVN, de vereniging voor natuureducatie en wordt gezamenlijk verzorgd door de IVNafdelingen Ede en Veenendaal-Rhenen.
In de IVN Klimaatcursus wordt klimaatverandering in een breed perspectief geplaatst en verbanden gelegd tussen
klimaat, natuur en duurzaamheid.

We belichten de huidige stand van zaken rondom klimaatverandering en kijken naar de wisselwerking tussen
menselijk handelen en het klimaat.

Doel van de klimaatcursus

Naast informeren heeft deze cursus het doel om mensen te activeren door ze handvatten te bieden om zelf in actie te
komen. Je gaat met kennis over de ecologische voetafdruk, klimaatcommunicatie en klimaatrechtvaardigheid zelf een
actieplan opstellen.

Aan het eind van de cursus heb je een stevige dosis kennis, inspiratie en vaardigheden om met een positieve,
duurzame houding jouw omgeving te beïnvloeden.
De cursus is geschikt voor iedereen, dus je hoeft geen voorkennis over het klimaat te hebben.
Het enige wat je nodig hebt is de motivatie om samen te leren en een steentje bij te dragen aan het behoud van onze
planeet.

Bijeenkomsten en aanmelden

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in Ede (de Zanderij) en in Veenendaal (de Groenhof).
Op de locaties houden we ons aan de coronamaatregelen.
De cursus bestaat uit een ca. acht lesavonden en twee excursies en wordt gehouden op locatie in Ede en
Veenendaal. De cursus start afhankelijk van de coronaontwikkelingen in januari en loopt door tot in maart 2021.

Op Woensdagavond 7 oktober is er een informatiebijeenkomst over de cursus in de Groenhof
(Veenendaal). Lia Hemerik zal dan ook vertellen over haar ervaringen tijdens expedities met een internationaal
vrouwennetwerk op Antarctica en Arctica.
Opgave van tevoren, bij Ida Marsman(imarsman@xs4all.nl) of Lia Hemerik (lia.hemerik@wur.nl), is zeer gewenst ivm
corona.

Deelname aan de cursus kost 60 euro (IVN-leden 50 euro)

Artikel delen