HET BESTUUR

Onze organisatie, inclusief het bestuur, bestaat uit vrijwilligers. Gedreven mensen, die met veel inzet en plezier er mede voor gezorgd hebben dat Veenendaal een Fairtrade gemeente is. Mensen die geloven in een inclusieve samenleving, met plaats voor iedereen. Wat we met name doen is verbinden: we verbinden vraag met aanbod. We betrekken individuen of groepen, we initiëren en we werken samen. En we brengen iedereen graag op goede ideeën, simpelweg door de verhalen te vertellen achter de producten die een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

Het bestuur van de Stichting Veenendaal4Fair bestaat uit Wim Bakker (voorzitter/secretaris) en Rinie Pater (penningmeester). Wim Bakker is bereikbaar via wim@veenendaal4fair.nl of 06 2542 0681.

Contactgegevens:
Vestigingsadres : Eikenlaan 14, 3901 XA  VEENENDAAL
Kantooradres: Duizend Roeden 4; 3901 KA  VEENENDAAL
Adres winkel : Achterkerkstraat 14, 3901 XX  VEENENDAAL

e-mailadres: info@veenendaal4fair.nl
website: www.veenendaal4fair.nl  

Jaarverslag
Wie graag een digitale versie van het laatste jaarverslag wil ontvangen, kan hiervoor een verzoek indienen via  info@veenendaal4fair.nl .